Daewoo Group (대우그룹) กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ในตำนานของเกาหลีใต้

DAEWOO GROUP (대우그룹)

Daewoo Group (대우그룹) กลุ่มธุรกิจแชโบล ชื่อดังของเกาหลีใต้ที่เคยล่มสลาย แต่กลับมายืนหยัดในการเป็นกลุ่มธุรกิจแนวหน้าของเกาหลีใต้ได้อีกครั้ง