เทศกาลกิมจิโลกกวางจู Gwangju World Kimchi Festival (광주세계김치축제)

เทศกาลกิมจิโลกกวางจู Gwangju World Kimchi Festival (광주세계김치축제)

เทศกาลกิมจิโลกกวางจู Gwangju World Kimchi Festival (광주세계김치축제) จัดแสดงกิมจิร้อยกว่าสูตร ตอกย้ำความเป็นอาหารประจำชาติสู่สากล จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ติดตามที่นี่