SAMSUNG Electronics (삼성전자) บริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้

Samsung Electronics (삼성전자)

SAMSUNG Electronics (삼성전자) บริษัทเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ศูนย์รวมความไฮเทคโลก ผู้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สมาร์ทโฟน และอื่น ๆ