VIVIZ (비비지) กับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลังจากเส้นทางของ GFriend ยุติลง

VIVIZ (비비지)

VIVIZ สานต่อความฝันของ 3 สมาชิกจาก GFriend ให้ชาว Buddy ได้ชื่นอกชื่นใจกับเส้นทางใหม่ของพวกเธอ มาทำความรู้จักพวกเธอ และสนับสนุนพวกเธอไปด้วยกันนะ!