รีวิว สถานีซัมซอง Samseong Station (삼성역)

สถานีซัมซอง Samseong Station (삼성역)

สถานีซัมซอง Samseong Station (World Trade Center Seoul) เดินเที่ยวย่านธุรกิจของเกาหลีใต้ แวะถ่ายรูปเล่นที่ห้องสมุด Starfield ยืนดู MV วงโปรดตรง K-POP Squre