Hite Jinro (하이트진로) บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครบวงจรชื่อดังของเกาหลี

HiteJinro (하이트진로)

HiteJinro (하이트진로) บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันดับ 1 ของเกาหลีใต้ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์ทุกประเภท แถมมีการส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย