KIA (기아) รถยนต์แสนปลอดภัยสัญชาติเกาหลีใต้ กับเทคโนโลยีสุดทันสมัย

KIA (기아)

KIA (기아) รถยนต์สัญชาติเกาหลีใต้ กับเทคโนโลยีสุดทันสมัยล้ำหน้ากว่าใคร ก่อตั้งขึ้นในปี 1944 และได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทรถยนต์ชั้นนำระดับโลก